قبلی
بعدی
howard gardner
هوش اخلاقی در یک جامعه بسیار تعیین کننده است و در مقایسه با سایر هوش‌ها نقطه عطف محسوب می‌شود.
هوش اخلاقی